zamówienie na:

wykonanie remontu ulicy Spółdzielczej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 października 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Remontu ul. Spółdzielczej w Jarosławiu ”
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych  S.A.
          37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego  6
 
cena netto wybranej oferty:     71 974,30  zł.  

Ogółem w postępowaniu wpłynęły dwie oferty:
1. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych  S.A., 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego  6
2. Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn, S.J., Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.

Dziękuję  za udział  w  postępowaniu                                                                                       

 
                                                                              Z poważaniem
 
                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                   STANISŁAW  MISIĄG
 
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (19 września 2008, 12:09:34)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (21 października 2008, 07:44:30)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1422