zamówienie na:

Przebudowa dachów na obiektach szkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 października 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Uniważnienie 
Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163. z pózn. zmianami), uprzejmie informuję,
że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 4
w Jarosławiu na: „Przebudowę dachów na obiektach szkolnych Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jarosławiu”
 
Uzasadnienie:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Mariusz Wojtowicz (17 września 2007, 08:18:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Wojtowicz (5 października 2007, 11:04:07)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1143