zamówienie na:

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniony 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163. z pózn. zmianami), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na: „Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych "
Uzasadnienie:
            Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Dziękujemy za udział w postępowaniu.

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (8 czerwca 2007, 10:27:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (9 lipca 2007, 10:07:34)
Zmieniono: unieważniony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102