zamówienie na:

„Remont pomieszczeń kompleksu żywieniowego w budynku Gimnazjum Nr 1” w Jarosławiu

zamawiający: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 06.164.1163 z późn.zm.) 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 
 Działając  na   podstawie  przepisu   art. 93 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.06.164.1163. z późn. zmianami)  uprzejmie informuję, że unieważniam  postępowanie przetargowe,  prowadzone przez  Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu.  
 
 
Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
 
                                           Dziękujemy za udział w  postępowaniu.
 
 
 
                                                                                 
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (5 czerwca 2007, 15:00:44)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (26 czerwca 2007, 14:46:41)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030