zamówienie na:

Dostawa dwóch autobusów - dostosowanych do potrzeb komunikacji miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniony 
   OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163. z pózn. zmianami), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na:„Dostawę dwóch autobusów dostosowanych do potrzeb komunikacji miejskiej "
Uzasadnienie:
            Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (19 kwietnia 2007, 09:14:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (23 maja 2007, 13:09:32)
Zmieniono: Unieważniony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1244