zamówienie na:

„Wykonanie remontu więźby i pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Pl. Mickiewicza 6 ”

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 
                                              
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163. z pózn. zmianami), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu na : „Wykonanie remontu więźby i pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Pl. Mickiewicza 6 ”
Uzasadnienie:
            Nie złożono żadnej oferty.
 
                                                                                                  

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (19 kwietnia 2007, 08:03:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (26 maja 2007, 09:53:07)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1509