zamówienie na:

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Uniueważnienie  
                                                  
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163. z pózn. zmianami), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na: „Budowę Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu "
Uzasadnienie:
            Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (5 kwietnia 2007, 08:51:54)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (22 maja 2007, 14:40:00)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1411