zamówienie na:

zimowe utrzymanie ulic miejskich w sezonach 2004/2005 oraz 2005/2006

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 240.000 PLN
termin składania ofert: 15 listopada 2004
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Burmistrz Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie ulic miejskich” spośród dwóch ważnych ofert, tj.:
1.     Zakład Drogowy – Tadeusz Popek, Rozbórz Długi – Baza, 37-560 Pruchnik,
2.     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
     37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15,
 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy PGKiM Sp. z o.o. Jarosław.
W związku z powyższym upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorstwa zaprasza się do Urzędu Miasta w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w celu podpisania umowy.
 
Wykonawcom dziękujemy za uczestnictwo w przetargu.

metryczka


Opublikował: Barbara Bąk (2 listopada 2004, 10:48:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Bąk (19 listopada 2004, 11:27:43)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1044