zamówienie na:

wykonanie przebudowy ul. Głęboka w Jarosławiu - III etap.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 200.000 PLN
termin składania ofert: 22 października 2004
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
              Burmistrz Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulicy Głęboka w Jarosławiu – III etap, spośród trzech ważnych ofert tj.:
1.     Spółdzielnia Produkcji Rolnej Zakł.Rem.Bud. i Wod.Melior. ul. Kopystyńskiego 1, 37-500 Jarosław,
2.     Zakład Drogowy Tadeusz Popek Rozbórz Długi – Baza, 37-560 Pruchnik
3.     Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz, ul. Pogodna 16, 37-500 Jarosław,
 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Zakład Drogowy Tadeusz Popek Rozbórz Długi – Baza.
 
Upoważnionego przedstawiciela wybranej oferty zaprasza się do Urzędu Miasta w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia do podpisania umowy na wykonanie zamówienia.
 
Wykonawcom dziękujemy za zainteresowanie się przetargiem.

metryczka


Opublikował: Barbara Bąk (11 października 2004, 12:03:34)

Ostatnia zmiana: Barbara Bąk (26 października 2004, 10:27:56)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1266