zamówienie na:

wykonanie albumu fotograficznego Jarosław i okolice.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 60.000 PLN
termin składania ofert: 25 sierpnia 2004
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
                              Burmistrz Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie albumu „Jarosław i okolice”
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy „BOSZ” Szymanik i wspólnicy s.j., 38-622 Olszanica 311.
 
Upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zaprasza się do Urzędu Miasta celem podpisania umowy, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Bąk (5 sierpnia 2004, 12:12:50)

Ostatnia zmiana: Barbara Bąk (6 września 2004, 11:41:47)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1309