zamówienie na:

wykonanie remontu ul. Elektrownianej w Jarosławiu.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 190.000 PLN
termin składania ofert: 25 sierpnia 2004
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Burmistrz Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul. Elektrownianej w Jarosławiu, spośród trzech ważnych ofert, tj. :
 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. ul. Mickiewicza 79,      37-300 Leżajsk,

Zakład Drogowy Tadeusz Popek, Rozbórz Długi – Baza, 37-560 Pruchnik,
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław,  
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Zakład Drogowy Tadeusz Popek, Rozbórz Długi – Baza, 37-560 Pruchnik.
Upoważnionych przedstawicieli zaprasza się do Urzędu Miasta w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, w celu podpisania umowy.
 
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w przetargu dziękujemy. 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Bąk (4 sierpnia 2004, 13:04:29)

Ostatnia zmiana: Barbara Bąk (26 sierpnia 2004, 13:00:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1195