zamówienie na:

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu” – zadanie realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Zadanie Nr 1 - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. 3-go Maja, w rejonie Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu Zadanie Nr 2 - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia przez ul. 3-go Maja, w rejonie Parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.54.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 września 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Informacja z otwarcia ofert - informacja (306kB) pdf

ZP.271.2.54.2020                                                                                          Jarosław, 17.09.2020 r.  
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław

ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu” – zadanie realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
 
Zadanie Nr 1 - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. 3-go Maja, w rejonie Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
 
Zadanie Nr 2 - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia przez ul. 3-go Maja, w rejonie Parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu

CPV:  
34922100-7 - oznakowanie drogowe
45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233290-8 - instalowanie znaków drogowych
45233294-6 - instalowanie sygnalizacji drogowej
45315100-9 - instalacyjne roboty elektrotechniczne
45233261-6 – roboty budowlane w zakresie przejść drogowych

OGŁOSZENIE - ogłoszenie (4847kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (307kB) word

WZÓR UMOWY  umowa (89kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

GRUPA KAPITAŁOWA  k (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY  dw (37kB) word

DOŚWIADCZENIE kierownika dk (40kB) word

WYKAZ OSÓB  wykaz (34kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
MAPA 1 (3962kB) plik    2 (3856kB) plik
PROJEKT 3 (3426kB) pdf    4 (3480kB) pdf
dokumentacja fotograficzna: 5 (550kB) jpg    6 (481kB) jpg
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 7 (186kB) word

Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi (422kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (306kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (695kB) pdf


    Dokumentację zatwierdził:

ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

WIESŁAW PIROŻEK


metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (17 września 2020, 14:59:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (14 października 2020, 14:41:19)
Zmieniono: rozstrzygnięty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247