zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.53.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (336kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (212kB) pdf

ZP.271.2.53.2020                                                                        Jarosław, 15.09.2020 r.  

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek”

CPV:  71.24.70.00-1


OGŁOSZENIE (3986kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (313kB) word

WZÓR UMOWY (123kB) word

LINK DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (35kB) word

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPEKTORA NADZORU (38kB) word

WYKAZ OSÓB (37kB) word


                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                              WIESŁAW PIROŻEKmetryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (15 września 2020, 14:45:48)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (1 października 2020, 14:11:37)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136