zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy ul. Mickiewicza 18”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.51.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania (314kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (259kB) pdf


ZP.271.2.51.2020                                                                        Jarosław, 10.09.2020 r.  

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy ul. Mickiewicza 18”

CPV:  71.24.70.00-1

OGŁOSZENIE (4048kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (313kB) word

WZÓR UMOWY (55kB) word

LINK DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

GRUPA KAPITAŁOWA (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (35kB) word

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU (38kB) word

WYKAZ OSÓB (37kB) word


                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                              WIESŁAW PIROŻEK


metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (10 września 2020, 16:16:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (29 września 2020, 12:23:19)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178