zamówienie na:

Roboty budowlane związane z przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.49.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (561kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (276kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZP.271.2.49.2020                                                                         Jarosław, 02.09.2020 r.
 

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

"Roboty budowlane związane z przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu"

 
CPV: 45453000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45324000-4, 44112200-0, 44220000-8, 45431100-8, 45421146-9, 45442100-8, 45330000-9, 45310000-3


OGŁOSZENIE (4862kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (411kB) word

WZÓR UMOWY (128kB) word

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

PROJEKT BUDOWLANY (19291kB) pdf

SSTWIORB 1 (627kB) pdf

SSTWIORB 2 (380kB) pdf

SST - INSTALACJA ELEKTRYCZNA (313kB) pdf

PRZEDMIAR 1 (188kB) pdf

PRZEDMIAR 2 (213kB) pdf

PRZEDMIAR 3 (77kB) pdf

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU (27kB) excel

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA (22kB) excel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (105kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (123kB) word

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (122kB) word
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ (625kB) pdf

ZMIANA OGŁOSZENIA (710kB) pdf                                                                             Dokumentację zatwierdził:

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                            WIESŁAW PIROŻEK
metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (2 września 2020, 15:56:09)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (1 października 2020, 14:36:08)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359