zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Szczepańskiego wraz z miejscami postojowymi – II etap”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.46.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania (295kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (271kB) pdf

Odpowiedź na pytanie (2) (592kB) pdf

Odpowiedź na pytanie (297kB) pdf

ZP.271.2.46.2020                                                                              Jarosław, 27.08.2020 r.
 


Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych -
"Przebudowa ul. Szczepańskiego wraz z miejscami postojowymi - II etap".

 
CPV:  45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

Ogłoszenie (4462kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (300kB) word
Wzór umowy (32kB) word
Kosztorys ofertowy (71kB) excel

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

STWiORB (1892kB) pdf
Projekt wykonawczy - część opisowa (700kB) pdf
Mapa orientacyjna (440kB) pdf
Plan sytuacyjny (2207kB) pdf
Przekroje normalne (534kB) pdf

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (40kB) word
Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (37kB) word
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                  WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (27 sierpnia 2020, 13:41:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (28 września 2020, 13:17:05)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255