zamówienie na:

Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną - III etap.

zamawiający: Gmina Miejska |Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.29.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2020  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 
Informacja z otwarcia ofert (207kB) pdf

ZP.271.2.29.2020                                                                                     Jarosław, 03.07.2020 r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław

ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

 
Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną -            III etap.

CPV: 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne

Ogłoszenie (6020kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (328kB) word

Wzór umowy (45kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):
Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (36kB) word

Doświadczenie zawodowe wykonawcy (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ, TREŚĆ OGŁOSZENIA oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: 22.07.2020 R. do godziny 13:00
OTWARCIE OFERT: 22.07.2020 R. o godzinie 13:15

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO wyniki (463kB) pdf                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                       ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                            WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (3 lipca 2020, 17:52:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (31 lipca 2020, 10:22:43)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339