zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.27.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  12:00
ZP.271.2.27.2020                                                                       Jarosław, 02.07.2020 r.
   

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”"                                              

CPV: 90513100-7, 90511000-2, 90512000-9, 34928480-6.
 

OGŁOSZENIE (2217kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (64kB) word

FORMULARZ OFERTY (21kB) word

JEDZ (183kB) word

WZÓR UMOWY (87kB) word

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (140kB) word

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (1334kB) plik

WYKAZ APTEK (15kB) word

WYKAZ POJEMNIKÓW (22kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):
  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WORD


Informacja z otwarcia ofert  informacja (229kB) pdf                                                                                Dokumentację zatwierdził:

                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                       WIESŁAW PIROŻEK


metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (2 lipca 2020, 14:39:29)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (5 sierpnia 2020, 14:16:58)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 97