zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.18.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - art. 93 ust. 1 pkt 4 
Wyniki postępowania - wyniki (214kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (266kB) pdf

ZP.271.2.18.2020                                                                                        Jarosław, 16.03.2020 r.
 

Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90".

 
CPV:  71.22.10.00-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Ogłoszenie (4153kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (183kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (267kB) word
Wzór umowy (106kB) word
Program funkcjonalno-użytkowy (330kB) pdf
Mapka ewidencyjna (809kB) pdf


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oswiadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób (34kB) word
Doświadczenie wykonawcy (37kB) word


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 20.03.2020 R. (357kB) pdf

Wyniki postępowania - wyniki (214kB) pdf


                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                  WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Marcin Giliciński (16 marca 2020, 13:42:44)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (26 marca 2020, 13:08:48)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 197