zamówienie na:

Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.76.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  
Wynik postępowania (183kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (188kB) pdf

ZP.271.2.76.2019                                                                                  Jarosław, 23.10.2019 r.


Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

 
CPV:  30.21.31.00-5, 32333200-8, 38651600-9, 30232000-4, 48000000-8, 38652100-1, 32351200-0

OGŁOSZENIE - ogłoszenie (3847kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - siwz (403kB) word

WZÓR UMOWY - umowa (29kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ - k (17kB) word                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                       WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (23 października 2019, 14:46:32)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (4 listopada 2019, 15:19:34)
Zmieniono: Wynik postępowania, informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95