zamówienie na:

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu - II ETAP – roboty wykończeniowe”

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP7.3/P/2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 września 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie- art. 93 ust 1 pkt 4 
informacja z otwarcia ofert - informacja (1548kB) pdf

SP7.3/P/2019                                                                               Jarosław, 13.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
ul. Dolnoleżajska 110,  37-500 JAROSŁAW


ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
II ETAP - roboty wykończeniowe”

 

CPV:  

45233222-1 roboty brukarskie
45262100-2 rusztowania
45262512-3 pokrycie dachu i obróbki blacharskie


OGŁOSZENIE (78kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (291kB) word
WZÓR UMOWY (66kB) word

PRZEDMIAR ROBÓT (64kB) pdf
KOSZTORYS OFERTOWY (64kB) pdf


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (33kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (34kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (37kB) word

WYNIK POSTĘPOWANIA unieważnienie (267kB) pdf

                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                                     Dyrektor Szkoły
                                                                      
                                                                                                                  Zenon  Skrzypek

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (13 września 2019, 14:42:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (4 października 2019, 09:42:42)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430