zamówienie na:

Remont sali konferencyjnej, kontynuacja modernizacji instalacji i oświetlenia w budynku JOKiS. Monitoring w Centrum Edukacji Kulturalnej

zamawiający: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JOKiS.ZP.2.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żądna oferta 

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (175kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (152kB) pdf

JOKiS.ZP.2.2019                                                                       Jarosław, 07.08.2019 r.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Plac Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Remont sali konferencyjnej, kontynuacja modernizacji instalacji i oświetlenia w budynku JOKiS. Monitoring w Centrum Edukacji Kulturalnej

  CPV:  45450000-6, 45453000-7, 31500000-1, 35125300 - 2


OGŁOSZENIE (3902kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (267kB) word
WZÓR UMOWY (29kB) word

PRZEDMIAR ROBÓT SALA KONFERENCYJNA (68kB) pdf
PRZEDMIAR ROBÓT ŻYRANDOLE (292kB) pdf
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MONITORING (17kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word


                                                             Dokumentację zatwierdził:

                                        DYREKTOR JAROSŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI

                                                                     mgr ELŻBIETA ŚLIWIŃSKA - DĄBROWSKA

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (7 sierpnia 2019, 14:59:43)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (22 sierpnia 2019, 13:37:58)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert o raz ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193