zamówienie na:

Kontynuację modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

zamawiający: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JOKiS.ZP.1.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (243kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (249kB) pdf

JOKiS.ZP.1.2019                                                                       Jarosław, 24.07.2019 r.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Plac Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Kontynuacja modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

  CPV:  45450000-6, 31500000-1

Odpowiedzi na pytania (884kB) pdf
ZMIANA OGŁOSZENIA - 06.08.2019 (179kB) pdf
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIARU (396kB) pdf

ZMIANA OGŁOSZENIA (184kB) pdf

OGŁOSZENIE (4640kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (303kB) word
WZÓR UMOWY (31kB) word

PRZEDMIAR OŚWIETLENIE (292kB) pdf
PRZEDMIAR REMONT (107kB) pdf

RYSUNEK 1 - POSADZKA (40kB) pdf
RYSUNEK 2 - LOKALIZACJA DRZWI (287kB) pdf
RYSUNEK 3 - LOKALIZACJA DRZWI (194kB) pdf
RYSUNEK 4 - LOKALIZACJA DRZWI (215kB) pdf
RYSUNEK 5 - WYKAZ STOLARKI (48kB) pdf
Rysunek 6 - Żyrandole parter (1771kB) pdf
Rysunek 7 - Żyrandole piętro (1641kB) pdf

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (34kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (37kB) word

UWAGA:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Składanie ofert odbędzie się 09.08.2019 r., natomiast otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15.


Informacja z otwarcia ofert - informacja (249kB) pdf


                                                             Dokumentację zatwierdził:

                                        DYREKTOR JAROSŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI

                                                                     mgr ELŻBIETA ŚLIWIŃSKA - DĄBROWSKA

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (24 lipca 2019, 09:57:04)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (12 sierpnia 2019, 13:15:16)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224