zamówienie na:

„Projekt budowy automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego w Jarosławiu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż toalety wolnostojącej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.46.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 lipca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  
Wynik postępowania (169kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (171kB) pdf

ZP.271.2.46.2019                                                                                    Jarosław, 17.07.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
 
„Projekt budowy automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego
 w Jarosławiu”, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Zakup i montaż toalety wolnostojącej”

CPV:  71321000-3

Ogłoszenie - ogłoszenie (3737kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz (251kB) word
Opis Przedmiotu Zamówienia - opz (29kB) word
Wzór umowy umowa (93kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej k (16kB) word                                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                                 WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (17 lipca 2019, 14:49:37)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (25 lipca 2019, 14:48:12)
Zmieniono: Wynik postępowania, informacja z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 104