zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.39.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania (251kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (265kB) pdf

ZP.271.2.39.2019                                                                       Jarosław, 02.07.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2
 

CPV:  71.32.00.00-7, 35.12.53.00-2, 45.31.40.00-1, 72.71.00.00-0, 32.42.10.00-0


OGŁOSZENIE (3806kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (273kB) word

WZÓR UMOWY (83kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
 
WYKAZ OSÓB (34kB) word

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (37kB) word

DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA (41kB) word                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                        BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                            WALDEMAR PALUCH

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (2 lipca 2019, 11:33:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (19 lipca 2019, 12:30:04)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173