zamówienie na:

Dostawę 50 zestawów komputerów stacjonarnych (jednostka centralna, myszka, klawiatura, zainstalowany system operacyjny), wraz z zainstalowanym pakietem biurowym (na każdym komputerze) oraz 50 monitorów

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.29.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  14:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (204kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (383kB) pdf

ZP.271.2.29.2019                                                                       Jarosław, 28.05.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa 50 zestawów komputerowych stacjonarnych (jednostka centralna, myszka, klawiatura, zainstalowany system operacyjny), wraz z zainstalowanym pakietem biurowym (na każdym komputerze) oraz 50 monitorów.
 
CPV:  30.21.31.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.74.70-1, 30.23.74.10-6, 48.62.00.00-0

Zmiana ogłoszenia (537kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 04.06.2019 r. (2258kB) pdf

Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia (32kB) word

Zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (298kB) word

UWAGA!!!!
Zmiana terminu składania ofert z 06.06.2019r. na 07.06.2019 r. na godz. 14:00 a otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godz. 14:15.


OGŁOSZENIE (4189kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (299kB) word

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (33kB) word

WZÓR UMOWY (29kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (36kB) word


                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                            DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (28 maja 2019, 13:50:25)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (19 czerwca 2019, 13:41:32)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 755