zamówienie na:

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu - II ETAP”

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SP7.1/P/2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 maja 2019  09:00
wynik postępowania: art 93 ust. 1 pkt 4 
Unieważnienie - unieważnienie (162kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (1753kB) jpg

SP7.1/P/2019                                                                                       Jarosław, 16.05.2019 r.


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
ul. Dolnoleżajska 110,  37-500 JAROSŁAW


ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
II ETAP”

 

CPV:    45400000-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 rusztowania
45321000-3 bezspoinowy system docieplenia
45262512-3 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie


Ogłoszenie - ogłoszenie (76kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - siwz (289kB) word
Wzór umowy - umowa (65kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 (112kB) pdf      2 (181kB) pdf    3 (229kB) pdf    4 (122kB) pdf   5 (240kB) pdf   6 (218kB) pdf
PROJEKT + SST - 7OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej k (33kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Wykaz osób w (33kB) word
Doświadczenie zawodowe wykonawcy dw (37kB) word

Unieważnienie - unieważnienie (162kB) pdf                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                                     Dyrektor Szkoły
                                                                      
                                                                                     Zenon  Skrzypek

metryczka


Odpowiada za treść: Zenon Skrzypek
Opublikował: Piotr Chrzan (16 maja 2019, 15:11:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (6 czerwca 2019, 08:49:00)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 314