zamówienie na:

Budowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Szczytniańskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.27.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania (337kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (321kB) pdf

ZP.271.2.27.2019                                                                       Jarosław, 10.05.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Budowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Szczytniańskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu.
 
CPV:  45233222-1

Ogłoszenie - ogłoszenie (4637kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - siwz (295kB) word
Wzór umowy -  umowa (31kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
plan sytuacyjny - 1 (1359kB) pdf

ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS OFERTOWY ZNAJDUJE SIĘ W PLIKU PONIŻEJ Z DNIA 22.05.2019 R.
kosztorys ofertowy - 2 (113kB) plik

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej k (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Wykaz osób Wykaz osób.doc (34kB) word
Doświadczenie zawodowe wykonawcy dw (37kB) word
Doświadczenie kierownika budowy dk (40kB) word


                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                            Wiesław PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (10 maja 2019, 11:52:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (5 czerwca 2019, 14:25:48)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396