zamówienie na:

Dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż toalety wolnostojącej"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.22.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wynik postępowania (201kB) pdf

ZP.271.2.22.2019                                                                      Jarosław, 10.04.2019 r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż toalety wolnostojącej"KODY CPV: 45.21.55.00-2, 44.21.11.00-3, 45.22.38.00-4, 45.26.22.10-6, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3

OGŁOSZENIE (4527kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (317kB) word

WZÓR UMOWY (36kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (37kB) word

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (36kB) word


informacja z otwarcia ofert - informacja (206kB) pdf                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                       ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                               WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (10 kwietnia 2019, 12:27:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (24 kwietnia 2019, 14:56:50)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171