zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 7 zadań inwestycyjnych.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.20.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania - część 1,3,5,6 i 7 (1161kB) pdf

Wynik postępowania - część 2 i 4 (595kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (1445kB) pdf

ZP.271.2.20.2019                                                                      Jarosław, 08.04.2019 r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 7 zadań inwestycyjnych


KODY CPV: 71.22.10.00 - 3

OGŁOSZENIE (5013kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (283kB) word

WZÓR UMOWY (96kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word


MAPY:

Łącznik ul. Lipowej do ul. kamiennej (367kB) pdf

Schody terenowe od ul. Klasztornej do ul. Panieńskiej (347kB) pdf

ul. Basztowa (414kB) pdf

ul. bocznej Flisackiej (408kB) pdf

ul. Chmielna (453kB) pdf

ul. Lelewela (332kB) pdf

ul. Włókiennicza (299kB) pdf
                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                       ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                    WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (8 kwietnia 2019, 10:23:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (15 maja 2019, 15:19:34)
Zmieniono: Wynik postępowania - część 1,3,5,6,7

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476