zamówienie na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2018”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.1.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (262kB) pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (212kB) pdf

ZP.271.10.1.2017                                                                                   19.12.2017 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, do której mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2017.1579.)
 
 
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2018”.
 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r. o godz. 09:00
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.12.2017 r. o godz. 09:15 w pokoju nr 26, II piętro.
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert i inne warunki zostały określone w Istotnych Warunkach Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
OGŁOSZENIE - ogłoszenie (237kB) pdf
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (71kB) word

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - odpowiedzi (2881kB) pdf
 
                                                                                                   Z poważaniem
 
                                                                                 Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
 
                                                                                                    Wiesław Pirożek

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (19 grudnia 2017, 13:16:12)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (2 stycznia 2018, 12:55:28)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181