zamówienie na:

Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kultury w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”- nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.117.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (301kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (254kB) pdf


ZP.271.2.117.2017                                                                    Jarosław, 14.12.2017 r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kultury w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”- nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Kody CPV: 71.24.10.00-1

OGŁOSZENIE ogłoszenie (4479kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (354kB) word
WZÓR UMOWY umowa (46kB) word  

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (89kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU di (112kB) word
WYKAZ OSÓB w (108kB) word

Informacja z otwarcia ofert - informacja (254kB) pdf

                                                                             Dokumentację zatwierdził
                                                                    Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

                                                                                                             Wiesław Pirożek

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (14 grudnia 2017, 14:55:57)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (8 lutego 2018, 13:08:08)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270