zamówienie na:

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino- realizacja w ramach projektu ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZLAKU Budowa , przebudowa, remont ogrodzenia oraz roślinne zagospodarowanie terenu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.115.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (279kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (254kB) pdf


ZP.271.2.115.2017                                                                                  Jarosław, 07.12.2017r.
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław

ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino- realizacja w ramach projektu ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZLAKU
Budowa , przebudowa, remont ogrodzenia oraz roślinne zagospodarowanie terenu
 
CPV:
45000000-7, 45112710-5, 45112711-2, 77310000-6,

OGŁOSZENIE - ogłoszenie (5163kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (865kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB w (38kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY  d (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
dokumentacja techniczna


Oświadczenie projektanta - oświadczenie (288kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (254kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (279kB) pdf

                                                                                    Dokumentację zatwierdził:

                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                       Wiesław Pirożek 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (7 grudnia 2017, 19:05:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (19 lutego 2018, 15:23:57)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 754