zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Adaptacja Piwnic Ratusza na Centrum Edukacji Kulturalnej” w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.116.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (261kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (234kB) pdf

ZP.271.2.116.2017                                                                     Jarosław, 07.12.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Adaptacja Piwnic Ratusza na Centrum Edukacji Kuturalnej w ramach projektu "Jarosław Magiczne Miasto".

Kody CPV: 71.24.70.00-1

ZMIANA OGŁOSZENIA (233kB) pdf

OGŁOSZENIE (4668kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (367kB) word

NOWY WZÓR UMOWY (47kB) word
NOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (40kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (92kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU (112kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (108kB) word
WYKAZ OSÓB (108kB) word


Modyfikacja - 11.12.2017 r. (267kB) pdf
                                                                       Dokumentację zatwierdził
                                                              Zastępca Burmistrz Miasta Jarosławia

                                                                            Wiesław Pirożek

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (7 grudnia 2017, 18:20:00)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (27 grudnia 2017, 14:00:58)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317