zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino – realizacja w ramach projektu „Eskapady na książęcym szlaku”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.111.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (260kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (237kB) pdf

ZP.271.2.111.2017                                                                     Jarosław, 15.11.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino – realizacja w ramach projektu „Eskapady na książęcym szlaku”.

Kody CPV: 71.24.10.00-1

OGŁOSZENIE (4832kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (352kB) word
WZÓR UMOWY (372kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITAŁOWEJ (65kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU (85kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (81kB) word
WYKAZ OSÓB (81kB) word

                                                                       Dokumentację zatwierdził
                                                                      Burmistrz Miasta Jarosławia

                                                                            Waldemar Paluch

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (15 listopada 2017, 15:44:15)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (14 grudnia 2017, 12:40:55)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403