zamówienie na:

W ramach zadania 'budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w ramach programu M+" pt. budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybackiej 40"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.113.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (254kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (234kB) pdf


ZP.271.2.113.2017                                                                     Jarosław, 15.11.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
W ramach zadania 'budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w ramach programu M+" pt. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybackiej 40"

Kody CPV:
71.22.10.00-3

OGŁOSZENIE (3972kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (269kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (35kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA (189kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (163kB) word
WYKAZ OSÓB (236kB) word
Informacja z otwarcia ofert - informacja (234kB) pdf

                                                                       Dokumentację zatwierdził
                                                                      Burmistrz Miasta Jarosławia

                                                                            Waldemar Paluch

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (15 listopada 2017, 15:15:02)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (1 grudnia 2017, 10:52:45)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472