zamówienie na:

Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.109.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (233kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja (215kB) pdf


ZP.271.2.109.2017                                                                         Jarosław, 02.11.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”

Kody CPV:
45.00.00.00 - 7, 45.31.00.00 - 3.

OGŁOSZENIE (5839kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (496kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (89kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (108kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (108kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

http://miastojaroslaw.pl/cloud/index.php/s/kI9qETpu39LUs7W

Informacja z otwarcia ofert - informacja (215kB) pdf


WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (233kB) pdf


                                                                            Dokumentację zatwierdził:
                                                                      BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                WALDEMAR PALUCH

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (2 listopada 2017, 18:06:50)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (6 grudnia 2017, 14:51:50)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434