zamówienie na:

Usługa polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2017/2018 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczaniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosławia
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.108.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (243kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - informacja (195kB) pdf


ZP.271.2.108.2017                                                                         Jarosław, 02.11.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Usługa polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2017/2018 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczaniem.

 
Kody CPV:
90620000-9, 90630000-2, 90611000-3.


OGŁOSZENIE (5329kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (593kB) word
KOSZTORYS OFERTOWY (18kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (36kB) word
WYKAZ SPRZĘTU (14kB) word

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - informacja (195kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (243kB) pdf


                                                                            Dokumentację zatwierdził:
                                                                        BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                WALDEMAR PALUCH

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (2 listopada 2017, 15:23:57)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (21 listopada 2017, 11:39:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224