zamówienie na:

W ramach projektu Jarosław Magiczne Miasto w tym: Adaptacja Piwnic ratusza na centrum Edukacji Kulturalnej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.106.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (388kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (476kB) pdf

ZP.271.2.106.2017                                                                         Jarosław, 30.10.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
W ramach projektu Jarosław Magiczne Miasto w tym: Adaptacja Piwnic Ratusza na centrum Edukacji Kulturalnej

Kody CPV:
71320000-7, 35125300-2, 45314000-1, 45314000-4, 72710000-0, 32421000-0, 45311000-0, 45000200-0.

OGŁOSZENIE (4754kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (489kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (89kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (36kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (108kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

dokumentacja techniczna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 22.11.2017 R. (2282kB) pdf
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 10.11.2017 odpowiedzi (1025kB) pdf
OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ogłoszenie1 (229kB) pdf
ZMIANA OGŁOSZENIA - ZMIANA OGŁOSZENIA 20.11.2017 (212kB) pdf

AKTUALIZACJA PROJEKTU POD LINKIM
http://miastojaroslaw.pl/cloud/index.php/s/rHI5PDROsZLsvcH

SPROSTOWANIE- sprostowanie (232kB) pdf

                                                                            Dokumentację zatwierdził:
                                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                    DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (30 października 2017, 13:47:55)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (6 grudnia 2017, 14:40:49)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1336