zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.105.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (273kB) pdf

informacja z otwarcia ofert - informacja (231kB) pdf


ZP.271.2.105.2017                                                                       Jarosław, 25.10.2017 r.
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
 
Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej

Kody CPV: 45316110-9

ZMIANA OGŁOSZENIA (333kB) pdf
OGŁOSZENIE (4032kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (336kB) word
OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (13kB) word
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
WYKAZ OSÓB (34kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (37kB) word
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
dokumentacja techniczna

informacja z otwarcia ofert - informacja (231kB) pdf


WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (273kB) pdf
                                                                      Dokumentację zatwierdził:
                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                             DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (25 października 2017, 18:02:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (20 listopada 2017, 12:44:46)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363