zamówienie na:

Utwardzenie terenu działek Szkoły Podstawowej na 11 wraz z budową zjazdu od ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.104.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA- wyniki (300kB) pdf

informacja z otwarcia ofert - informacja (293kB) pdf


ZP.271.2.104.2017                                                                           Jarosław, 25.10.2017r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA


Utwardzenie terenu działek Szkoły Podstawowej na 11 wraz z budową zjazdu
od ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
 
CPV:  45233142-6

OGŁOSZENIE ogłoszenie (4692kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (352kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (13kB) word


DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB    w (34kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE d (36kB) word


DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

PROJEKT - projekt (9373kB) pdf
PRZEDMIAR ROBÓT - przedmiar (59kB) pdf
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - sst (255kB) pdf
KOSZTORYS ŚLEPY OFERTOWY - ofertowy (49kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- zmiana terminu składania ofert - ogłoszenie1 (228kB) pdf
projekt1 (6594kB) pdf
przedmiar1 (55kB) pdf

informacja z otwarcia ofert - informacja (293kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA- wyniki (300kB) pdf

                                                                                  Dokumentację zatwierdził:

                                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                        Dariusz Tracz 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (25 października 2017, 17:46:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (20 listopada 2017, 14:33:39)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 558