zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.102.2017
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (288kB) pdf
informacja z otwarcia ofert - informacja (266kB) pdf


ZP.271.2.102.2017                                                                                      Jarosław, 25.10.2017 r.  
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   

Wartość zamówienia przekracza równowartość 209 000 euro.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne”CPV:  90513100-7; 90511000-2;  90512000-9;  34928480-6

OGŁOSZENIE -  ogłoszenie (2546kB) pdf                                          
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  siwz (63kB) word

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 1 (20kB) word
Załącznik nr 2 – Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 2 (183kB) word
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia         3 (138kB) word
Załącznik nr 4 – Wzór umowy            4 (71kB) plik  
Załącznik nr 5 - Wykaz nieruchomości   5 (505kB) plik
Załącznik nr 6 - Rozmieszczenie pojemników   6 (22kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz aptek ujętych w systemie Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków  7 (15kB) plik
GRUPA KAPITAŁOWA - k (13kB) word

informacja z otwarcia ofert - informacja (266kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (288kB) pdf
 
                    
                                                                             Dokumentację zatwierdził:

                                                                     BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                WALDEMAR PALUCH

 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (25 października 2017, 14:58:04)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (18 grudnia 2017, 14:19:14)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430