zamówienie na:

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino- realizacja w ramach projektu ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZLAKU

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.101.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (434kB) pdf

MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT 31.10.2017r. - modyfikacja (229kB) pdf

ZP.271.2.101.2017                                                                     Jarosław, 17.10.2017r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino- realizacja w ramach projektu ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZLAKU
 
CPV:

45000000-7, 45215500-2, 44211100-3, 45223800-4, 45262210-6, 45332000-3, 45310000-3, 77310000-6, 45453000-7


OGŁOSZENIE ogłoszenie (6430kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (977kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB w (38kB) word (37kB)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY   d (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
dokumentacja techniczna

Oświadczenie projektanta - oświadczenie (288kB) pdf

MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT 31.10.2017r. - modyfikacja (229kB) pdf

MODYFIKACJA - modyfikacja1 (1755kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - odpowiedzi (6290kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 10.11.2017 - odpowiedzi1 (721kB) pdf
ZAKTUALIZOWANY PRZEDMIAR MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ - link

http://miastojaroslaw.pl/cloud/index.php/s/23QAPmemjUyujHw

 Wynik postępowania wynik (314kB) pdf
                                                                                 Dokumentację zatwierdził:
                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                                        Wiesław Pirożek 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (17 października 2017, 16:02:06)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (8 grudnia 2017, 12:21:16)
Zmieniono: Rozstrzygnięty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1460