zamówienie na:

Przebudowa ul. Broniewskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.99.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 października 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (244kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - informacja (185kB) pdf


ZP.271.2.99.2017                                                                     Jarosław, 11.10.2017r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Przebudowa ul. Broniewskiego
 
CPV:  45233142-6

OGŁOSZENIE ogłoszenie (3525kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (336kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (13kB) word  

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB w (34kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
PRZEDMIAR ROBÓT - przedmiar (399kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - informacja (185kB) pdf


                                                                Dokumentację zatwierdził:

                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                             Wiesław Pirożek 


metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (11 października 2017, 10:07:17)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (30 października 2017, 15:19:52)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318