zamówienie na:

Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia ulic bocznych ul. Pogodnej. Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich – Kolaniki. Zadanie Nr 3 - Budowa oświetlenia łącznika od ul. Drużynieckiej do Pruchnickiej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.98.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (260kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - informacja (473kB) pdf


ZP.271.2.98.2017                                                                  Jarosław, 10.10.2017 r.
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
 
Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia ulic bocznych ul. Pogodnej.
Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich – Kolaniki.
Zadanie Nr 3 - Budowa oświetlenia łącznika od ul. Drużynieckiej do Pruchnickiej.


Kody CPV: 45316110-9


OGŁOSZENIE ogłoszenie (5206kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (344kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB w (34kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY d (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

http://um.jaroslaw.pl/cloud/index.php/s/BNUL8PyoB1nQOll

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - informacja (473kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (260kB) pdf


                                                                            Dokumentację zatwierdził:
                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                   WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (10 października 2017, 12:40:31)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (13 listopada 2017, 10:52:14)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327