zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu Na os. Słoneczne, działka nr 3119/60 obręb nr 4- etap II

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.96.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (270kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (221kB) pdf

ZP.271.2.96.2017                                                                    Jarosław, 05.10.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu
Na os. Słoneczne, działka nr 3119/60 obręb nr 4- etap II


OGŁOSZENIE ogłoszenie (5524kB) pdf                                                                    

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (305kB) word  

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (14kB) word  
 
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB w (34kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE d (36kB) word  

DOKUMENTACJA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM:
http://um.jaroslaw.pl/cloud/index.php/s/x1fH6BU52AtACWz
                      
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 19.10.2017 R. (264kB) pdf

UWAGA
Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.102017 r. na 24.10.2017 roku do godz. 11:00.
 
                                                                                Dokumentację zatwierdził:

                                                             ZASTĘPCA  BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                                WIESŁAW PIROŻEK 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (5 października 2017, 15:12:35)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (31 października 2017, 13:17:56)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423