zamówienie na:

Modernizacja ul. Jana Pawła II

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.88.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (279kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (14kB) word

ZP.271.2.88.2017                                                                         Jarosław, 04.10.2017 r.
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Modernizacja ul. Jana Pawła II


OGŁOSZENIE (4487kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (343kB) word
KOSZTORYS OFERTOWY (260kB) plik

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (37kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

PROJEKT WYKONAWCZY (8622kB) pdf
SSTWiORB (283kB) pdf


                                                                       Dokumentację zatwierdził:

                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                       DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (4 października 2017, 10:39:15)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (24 października 2017, 09:43:31)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375