zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.97.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzy 
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (213kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (13kB) word

ZP.271.2.97.2017                                                                      Jarosław, 19.09.2017r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

 
CPV: 71.32.00.00-7; 35.12.53.00-2; 45.31.40.00-1; 45.31.40.00-4; 72.71.00.00-0; 32.42.10.00-0; 45.31.10.00-0; 45.00.02.00-0

OGŁOSZENIE ogłoszenie (4448kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA siwz (409kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ k (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB w (37kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY d (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

http://um.jaroslaw.pl/cloud/index.php/s/91U3pyLeSdGWyGj

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (213kB) pdf


                                                                          Dokumentację zatwierdził:

                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                  Dariusz Tracz
 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (4 października 2017, 10:06:25)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (20 października 2017, 14:28:56)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530