zamówienie na:

„Zakup, dostawa grzejników i głowic termostatycznych centralnego ogrzewania do budynków użyteczności publicznej” w ramach zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1,3,4,8,9” oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku ZSO im. Książąt Czartoryskich”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.82.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKI POSTĘPOWANIA (326kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (14kB) word


ZP.271.2.82.2016                                                                         Jarosław, 05.12.2016 r.  
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław

ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   

Wartość zamówienia nie przekracza równowartość 209 000 euro.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

„Zakup, dostawa grzejników  i głowic termostatycznych  centralnego ogrzewania do budynków  użyteczności publicznej” w ramach zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1,3,4,8,9” oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku ZSO im. Książąt Czartoryskich”

CPV:  44621111-3

OGŁOSZENIE -     ogłoszenie (2084kB) pdf                                                     
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  siwz (284kB) word
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - opis (48kB) excel

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - odpowiedzi (276kB) pdf
  

                      
                                                                           Dokumentację zatwierdził:

                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                          WIESŁAW PIROŻEK
 

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (5 grudnia 2016, 15:06:47)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (15 grudnia 2016, 15:40:53)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 300