zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno –socjalnym na terenie stadionu miejskiego JKS pry ul. Bandurskiego w Jarosławiu, na działkach nr 1515/1, 1515/7 obręb nr 4 Jarosław, polegających na wymianie rur i grzejników.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.77.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (408kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (432kB) pdf


ZP.271.2.77.2016                                                                          Jarosław, 10.11.2016 r.  
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   

Wartość zamówienia nie przekracza równowartość 209 000 euro.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno –socjalnym na terenie stadionu miejskiego JKS pry ul. Bandurskiego w Jarosławiu, na działkach nr 1515/1, 1515/7 obręb nr 4 Jarosław, polegających na wymianie rur i grzejników. 

CPV: 
45000000-7
OGŁOSZENIE -  ogłoszenie (2059kB) pdf                                              
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  siwz (353kB) word
PROJEKT - 1 (4423kB) pdf  
PRZEDMIAR - przedmiar (82kB) pdf
                      
                                                                               Dokumentację zatwierdził:

                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (10 listopada 2016, 16:24:57)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (1 grudnia 2016, 12:59:59)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 369